Aktuality a tiskové zprávy

3. listopadu 2022
Zobrazit více
19. října 2021
Zobrazit více
26. května 2021
Zobrazit více
11. listopadu 2019 | Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů (Dějepis v 21. století) se ve druhé polovině listopadu představí na dvou významných akcích pro veřejnost v Praze.
Zobrazit více
11. června 2019 | Přednáška historika a vedoucího Oddělení vzdělávání V. Ripky na téma Železné opony v Československu. 13. 6. 2019; 18.00 hod.; KC Průhon.
Zobrazit více
11. května 2019 | Diskuse a prezentace "vzdělávacích materiálů" na téma 2. světové války pohledem didaktiků, učitelů a pracovníků vzdělávacích insitucí. 30. 5. 2019; 17.30 hod., Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí.
Zobrazit více
11. května 2010 | Odpovídá mediální obraz vzdělávání dějepisu realitě? 23. 5. 2019, 14-16 hod., Pražské kreativní centrum.
Zobrazit více
18. února 2019 | Diskuse o tom, jak si česká společnost připomíná čin sebeupálení Jana Palacha. 5. 3. 2019; Museum Kampa.
Zobrazit více
15. února 2019 | Procházka spojená s přednáškou o historii i současnosti jednoho z největěích a nejzajímavějších sídlišť v Praze. 25. 4. 2019, Opatov.
Zobrazit více
12. února 2019 | Přednáška spojená s diskusí o současnosti a budoucnosti sídliště Bohnice. 14. 3. 2019; Městská knihovna Bohnice.
Zobrazit více
15. listopadu 2021 | Na Korzu Národní opět budeme s naším vzdělávacím autobusem. 17. 11. 2019; Národní třída, Praha.
Zobrazit více
7. listopadu 2021 | Diskusi o dějinách ve veřejném prostoru rámuje a podporuje nová vzdělávací platforma.
Zobrazit více
16. října 2018 | Jak veřejnost komunikuje svou minulost? Jak minulost prostupuje veřejný prostor? Co vlastně výročí připomínají?
Zobrazit více
27. srpna 2018 | V srpnu 2018 uplynulo padesát let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Zobrazit více
15. srpna 2018 | Výročí, které si k připomenutí a oslavě “vybereme”, odkazuje spíše než na naši “znalost” na naší hodnotovou orientaci, tedy na to, co považujeme za významné k tomu si připomínat.
Zobrazit více
28. června 2018 | Aplikace Socialism Realised postupně proniká do zahraničních médií i na zahraniční vzdělávací portály, a získává si tak širší publikum.
Zobrazit více
28. června 2018 | Takovou otázku kladou nejenom děti a později narození svým rodičům pamětníkům, ale často též zahraniční návštěvníci, kteří by chtěli nedávné etapě českých dějin rozumět o něco hlouběji a jinak než na základě výčtu historických dat.
Zobrazit více
7. června 2018 | Ve dnech 1. a 2. června uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů vzdělávací seminář pro polské učitele. Tématem semináře byl rok 1968 v českém prostoru, jeho soudobá reflexe, historické zpracování.
Zobrazit více
6. června 2018| Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK a Filozofická fakulta UJEP pořádají ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 konferenci Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí.
Zobrazit více
29. března 2018 | V rámci naší aplikace pro práci s prameny Historylab.cz vznikla digitální publikace „Promýšlet dějepis v 21. století".
Zobrazit více
6. listopadu 2017 | Platforma Dominikánská 8 a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají diskuzní cyklus Obrazy kněze.
Zobrazit více
1. listopadu 2017 | Budeme součástí součástí pouliční slavnosti Korzo národní. 17. listopadu 2017, 13:30—19:00, Národní třída, Praha.
Zobrazit více
12. října 2017 | Jak ohodnotit analýzu filmů, práci s historickými prameny nebo školní projekt s pamětníkem? Jakým způsobem pracovat s primárními prameny ve výuce? Lze pracovat s „nebezpečnými" tématy v dějepise bezpečně?
Zobrazit více
14. září 2017 | Jak vystavovat národ v muzeu? 26. 9. 2017, od 16 hodin, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha.
Zobrazit více
12. července 2017 | Může být zkušenost ze života v komunistickém režimu pro dnešní široké mezinárodní publikum mimo postkomunistický region přínosná?
Zobrazit více
30. června 2017 | Třídenní seminář proběhne 16. – 18. srpna 2017 v budově G (posluchárna G 315) Technické univerzity v Liberci (univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1).
Zobrazit více
21. února 2017 | Nový projekt Ústavu pro studium totalitních režimů Dějepisné sešity: Toufar byl právě spuštěn.
Zobrazit více
22. srpna 2016 | Ústav pro studium totalitních režimů spouští nové vzdělávací prostředí Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948 – 1989, jež má zprostředkovat českou zkušenost s komunismem zahraničnímu publiku.
Zobrazit více
3. srpna 2016 | V druhém červencovém týdnu hostilo Oddělení vzdělávání dvanáct učitelů ze Spojených států amerických, konkrétně z Floridy. Byl pro ně připraven čtyřdenní program, během kterého Oddělení vzdělávání představilo své aktivity, včetně praktický
Zobrazit více
1. srpna 2018 | Komponovaný večer se zaměří na různorodost obrazů Boženy Němcové v české kulturní paměti. Archeologická sonda do vrstev vzpomínání nabídne k diskuzi různé výklady života a díla slavné české spisovatelky. Představí současné pokusy o uměleck
Zobrazit více
22. dubna 2016 | Ve spolupráci s MKC nově nabízíme výukové semináře pro třídy, vhodné například jako program školních výletů do Prahy. Seminář je vhodný pro žáky 9. tříd ZŠ nebo studenty SŠ a trvá 3 hodiny.
Zobrazit více
30. března 2016 | V pátek 18. března proběhl další z našich seminářů věnovaných novým technologiím, především počítačovým hrám. V úvodu jsme s Čeňkem Pýchou mluvili o proměnách kulturní situace mládeže, především o nástupu počítačových her, které se stáva
Zobrazit více
15. března 2016 | V pátek 4. března 2016 proběhla další Historická dílna pro učitele, tentokrát na téma Pamětník ve výuce. Dílny se zúčastnili kromě lektorů Oddělení vzdělávání také Jan Dvořák ze Skupiny orální historie a Michal Šmíd, koordinátor portálu
Zobrazit více
12. února 2016 | V pátek 5. února 2016 proběhl v Ústavu pro studium totalitních režimů seminář pro učitele, kteří vyučují dějepis a společenskovědní předměty na středních odborných školách a učilištích.
Zobrazit více
19. ledna 2016 | Kurz pro učitele dějepisu a příbuzných předmětů se zaměřuje na výuku soudobých dějin ns SOŠ a SOU.
Zobrazit více
Pod položkou <a href="http://dejepis21.cz/seminare">Semináře</a> naleznete seznam seminářů, jež pořádá oddělení vzdělávání ÚSTR v první polovině tohoto roku.
Zobrazit více
Filmový večer - doprovodný program v rámci výstavy "Budování státu", Studio Hrdinů.
Zobrazit více
Další historická dílna proběhne v lednu a v únoru ve spolupráci s Národní galerií. Dílna se odehraje v prostorách výstavy "Budování státu".
Zobrazit více
V minulém týdnu proběhla poslední letošní "Historická dílna", EduIn zveřejnil rozhovor s Čeňkem Pýchou o zkušenostech, které z dílen vzešly.
Zobrazit více
Zveme Vás na dva podzimní semináře pro učitele, jež se uskuteční na Ústavu pro studium totalitních režimů.12.11. Využití počítačových simulací v humanitních předmětech20.11. Dějepis mezi historií a pamětí
Zobrazit více
Otázka národní identity se v posledních letech a především měsících klade stále častěji a naléhavěji a diskuse kolem toho, kdo jsme “my” (Češi? Evropané?), jaké kvality toto “my” vlastně má a jak máme reagovat na současný příliv utečenců do Evropy (zavřít
Zobrazit více
Další z pravidelných seminářů pro učitele konaný na Ústavu pro studium totalitních režimů, tentokrát na aktuální tema národních identit.9. října 2015, 9 – 15 hod.
Zobrazit více
Vzhledem k velkému zájmu o "Letní školu pro učitele: Dějiny ve škole", který jsme nebyli z kapacitních důvodů schopni saturovat, nabízíme zkrácenou variantu v podobě semináře 18. 9., opět v Centru současného umění DOX.
Zobrazit více
Dvoudenní blok přednášek, diskusních panelů a workshopů byl tentokrát zaměřen na samotnou instituci školy, na proměnu její kultury, sociálního prostředí, hodnot, na různé podoby jejího vztahu ke kurikulu, ať už toho formálního, nebo toho skrytého.
Zobrazit více
Se začákem září jsme zveřejnili plán “Historických dílen” na podzim roku 2015.
Zobrazit více
Škola přestavuje svébytný společenský organismus, který působí na žáky různými formami a prostředky. Často ovšem tuto komplexnost nevnímáme a soustředíme se pouze na otázky oborového vzdělávání. Cílem letní školy je reflexe historické perspektivy tohoto r
Zobrazit více
V další z historických dílen projektu “Škola versus paměť” jsme se přesunuli přímo do pražských ulic.
Zobrazit více
Společně s dalšími organizacemi zabývajícími se výukou moderních dějin jsem na začátku května uspořádali debatu a tiskovou konferenci ke klíčovému tématu současného dějepisu - jak dnes učit o II. světové válce.
Zobrazit více
Zájemci o historickou paměť a komunitní vzdělávání se mohou po celý letošní rok 2015 inspirovat ve východočeské Poličce. Městská knihovna zde využila oslav 750 let od založení města pro realizaci široce pojatého vzdělávacího projektu <a href="http://www.m
Zobrazit více
Ačkoliv se téma historie a paměti vyskytuje v českém výtvarném umění sporadicky, kurátorky Lucie Machová a Anna Vartecká se jej rozhodly vystopovat v dílech mladých českých a slovenských umělců. Svá díla prezentují například Adéla Babanová, Blanka Kirchne
Zobrazit více
Ve čtvrtek 11. prosince 2014 představil projekt Dějepis v 21. století (D21) v rámci diskuzního večera Škola a obrazy minulosti výstupy ze své tříleté činnosti. Hostitelem se stalo Centrum současného umění DOX.
Zobrazit více
Josef Toufar je v současnosti jednou z nejčastěji zmiňovaných obětí politických procesů v 50. letech. O zájmu svědčí kromě častých mediálních zpráv i četnost uměleckých zpracování Toufarova příběhu. Osud číhošťského faráře ztvárnil také inscenační tým Ale
Zobrazit více
Tento webový portál je ve výstavbě v rámci pilotního spuštění. Řádné spuštění je plánováno na jaře roku 2015. Děkujeme za pochopení.
Zobrazit více