Program Letní školy pro učitele

Na webu https://letniskola.dejepis21.cz/ je již zveřejněn podrobný program naší letní školy, která letos nese podtitul K čemu jsou nám dějiny? Na čtvrtek a pátek 26.27. srpna máme naplánováno téměř 20 workshopů, několik přednášek a dalších formátů jako například Burza nápadů, Sborovna či večerní promítání s diskuzí pro veřejnost. Kapacita letní školy je v tuto chvíli naplněna, ale ještě je možné se hlásit jako náhradník/náhradnice. Forma letní školy i počet účastníků se budou řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními.

Pozvánka