O nás

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů.

Metodické centrum pro reflexi a výuku soudobých dějin. Zaměřujeme se osvětu na poli dějepisu a historického myšlení. Dějiny pro nás nepředstavují daný fakt určený k memorování, ale především otázku a formu interpretace. Soustředíme se proto na schopnost porozumění (historickým aktérům), namísto kategorického souzení (jejich jednání). Promýšlíme a zprostředkováváme trendy soudobé didaktiky, stejně jako reflektujeme nejnovější poznatky na poli historie a historického vzdělávání. Usilujeme o proměnu veřejné diskuse o dějinách, proto naše práce směřuje především na školy a vzdělavatele v oboru historie, dotýká se však každého se zájmem o dějiny.

Oddělení vzdělávání spolupracuje s řadou dalších institucí jako jsou Karlova Univerzita v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Akademie věd České republiky nebo občanská sdružení zabývající se moderními dějinami a je členem Stále konference asociací ve vzdělávání a evropské asociace učitelů Euroclio.

  • David Zámek– vedoucí oddělení

Jsme členy Stálé konference asociací ve vzdělávání a přidruženými členy Euroclio.

 

Euroclio