Letní škola: Dějiny ve škole

Škola přestavuje svébytný společenský organismus, který působí na žáky různými formami a prostředky. Často ovšem tuto komplexnost nevnímáme a soustředíme se pouze na otázky oborového vzdělávání. Cílem letní školy je reflexe historické perspektivy tohoto rozměru školy a hledání možností, jak toto uvažování zúročit v pedagogické praxi. Letní škola je otevřena učitelům všech aprobací, především však učitelům dějepisu a společenských věd.

  • Termín: 27. – 28. srpna 2015
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 (Zobrazit na mapě)
  • Doprava: tramvají 12, 14, 17, 24 na zastávku Ortenovo náměstí, metrem (linka C) na zastávku Nádraží Holešovice
  • Pořadatelé: Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání
  • Kontaktní osoba: Anna Macourková, anna.macourkova@ustrcr.cz, tel: 221 008 314, 606 837 142

Program naleznete zde.

Registrace.

Dvoudenní kurz je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.

Účastníci si hradí dopravu a ubytování. Na závěr letní školy obdrží každý účastník certifikát o absolvování a řadu výukových materiálů.