Memoria Polička

Zájemci o historickou paměť a komunitní vzdělávání se mohou po celý letošní rok 2015 inspirovat ve východočeské Poličce. Městská knihovna zde využila oslav 750 let od založení města pro realizaci široce pojatého vzdělávacího projektu Memoria Polička, jehož ambicí je zachytit různé formy poličského vzpomínání na události 20. století.

„Projekt vnímáme současně i jako příležitost, jak do oslav založení města zapojit aktivně i běžné Poličáky a přizvat je k utváření historické paměti místa, kde žijí,“ doplňují organizátoři motivaci vzniku projektu na svých webových stránkách.

Jejich ambice rozhodně nekončí sběrem vzpomínek. Nejen obsah vzpomínek, ale i samotná forma vzpomínání může být podle nich zdrojem zajímavých poznatků o charakteru typického českého maloměsta a jeho obyvatel. Pozornost v tomto ohledu zaměřují na samotný fenomén paměti, a to nejen na vzpomínání individuální či rodinné, ale i kolektivní, sdílené na veřejnosti.

V průběhu nadcházejícího roku proto organizátoři připravují zájemcům o historii a současnost města společné debaty ve zdejším Divadelním klubu nebo v poličských kavárnách. Ta nejbližší Kavárna paměti 8. května se věnuje 70letému výročí osvobození města. Proměna města a vzpomínky pamětníků jsou námětem i pro školní projekty zahájené na poličských školách.

Autoři projektu navrhli občanům města jednoduchý postup, jak udělat rozhovor s pamětníkem. Postačí vyplnit jeden formulář a nahrávku donést do knihovny. Při své návštěvě si občané města mohou nechat zdigitalizovat staré fotografie, pohlednice nebo osobní dokumenty. Pokud dají souhlas, nabídnou se shromážděné dokumenty ke studiu dalším zájemcům o poličskou historii.