Provedli jsme Prahou polské učitele

Ve dnech 1. a 2. června uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů vzdělávací seminář pro polské učitele. Tématem semináře byl rok 1968 v českém prostoru, jeho soudobá reflexe, historické zpracování. Ambice semináře však byly širší, šlo především o to představit práci Oddělení vzdělávání ÚSTR a ukázat možnosti, různé formy a cíle didaktické práce s historickými tématy skrze pojetí roku 1968 ve výuce. V neposlední řadě šlo o možnost navázat diskusi o roku 1968 s polskými učiteli, didaktiky a historiky.

Na úvodní přednášce Vojtěch Ripka přivítal padesáti člennou skupinu polských učitelů a vytyčil záměry semináře vycházející z celkové práce oddělení vzdělávání. Tak jako účelem práce oddělení není poskytovat jednotnou znalost o historických událostech a normativní výklad jevů, tak ani cílem semináře nebylo poskytovat jednotný pohled na rok 1968.  Ripka uvedl principy práce oddělení vzdělávání, mezi které patří interdisciplinární přístup k historickým událostem, interaktivní práce se skupinou a s multimediálními pomůckami, představil realizované výukové materiály jako Socialism realised a České století, předvedl práci s nimi. Podobnou metodu pak uvedl jako formu nadcházejícího semináře. Metodické principy oddělení vzdělávání, především komplexní pojetí historické znalosti a jejich evaluace pak na konkrétních příkladech ilustroval Jaroslav Pinkas. Reakce publika a dotazy ukázaly, že polské učitele zajímá více než principy výuky česká reflexe událostí roku 1968 a mají výrazný zájem o transnacionální pohled na dějiny.

Tento zájem mohl být lépe uspokojen druhý den semináře, kdy učitelé absolvovali workshop o roce 1968 v pražském veřejném prostoru (Karina Hoření, Václav Sixta). Workshop se uskutečnil formou procházky, která zahrnula budovu Českého rozhlasu a Václavské náměstí. Kromě kontaktu se samotným prostorem byly pro účastníky připraveny sady materiálů, které rozšířily jejich pohled na dění v Praze po 21. srpnu 1968 a zároveň sloužily jako podklady pro diskusi na didaktická témata. Nejčastěji diskutovaným tématem byla funkce dokumentárního a hraného filmu ve výuce.  V odpoledních hodinách pak učitelé absolvovali návštěvu památníku Vítkov (Jakub Jareš) a setkali se s pamětníkem okupace Richardem Seemanem. Celý seminární den spojený s přímou prací s prameny poskytl více prostoru pro historický dialog a výměnu reflexe historických zkušeností.

Polští učitelé živě reagovali, zejména druhý den přinášeli řadu vlastních podnětů a ocenili způsob práce Oddělení vzdělávání. Seminář přispěl také k prohloubení odborného dialogu mezi  českým ÚSTRem a polským Institutem paměti národa, který návštěvu zorganizoval. Do budoucna by bylo jistě zajímavé a přínosné navázat systematičtější formu vzájemné spolupráce.