Umíme dobře učit o válce?

S odcházející generací pamětníku druhé světové války učitelé stojí před výzvou, jak naložit s klíčovým tématem moderních dějin, které již v podstatě vymizelo ze živé paměti. Informace o "druhé válce" a jejích dopadech pro společnost jsou dnes dostupné již jen zprostředkovaně - ve filmových dokumentech, odborných publikacích, učebnicích, záznamech pamětnického vyprávění, ale i v popkultuře (historické velkofilmy nebo počítačové hry).

O tom jak uchopit tuto výzvu diskutovali Matěj Spurný (Antikomplex), Blanka Mouralová (Collegium Bohemicum), Vít Šisler (Československo 1938–1989), Tereza Štěpková (Institut Terezínské iniciativy), Eva Dittingerová (Muzeum romské kultury), Jan Špringl (Památník Terezín), Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů) a Michal Frankl (Židovské muzeum Praha). Diskuze moderovaná Jaroslavem Pinkasem se týkala možných forem inovace výuky o druhé světové válce - od pamětnického vzpomínání až po využití populárních filmů. Jako klíčové se ukázalo téma vyprávění. Jak o válce nevyprávět jen jeden (národní) příběh a jak válku nabídnout mnoha různýma očima (a nejen pohledem obětí a pachatelů)? Tyto otázky budou ústředním tématem dalších diskuzí, projekty a instituce, které účastníci zastupovali jsou však dokladem toho, že i dnes mají učitelé a učitelky poměrně bohaté množství materiálů, o které se při výuce války mohou opřít. 

Po debatě následovala tisková konference, na které bylo představeno společné prohlášení o výuce druhé světové války zúčastněných projektů a institucí.

Text prohlášení je dostupný zde.

Zúčastněné projekty a instituce:

http://www.antikomplex.cz/

http://www.collegiumbohemicum.cz/

http://cs3889.cz/

http://www.dejepis21.cz/ 

http://www.jewishmuseum.cz/ 

http://www.pamatnik-terezin.cz/ 

http://www.rommuz.cz/ 

http://www.terezinstudies.cz/