Vzdělávací materiály a historické prameny k roku 1989

S blížícím se výročím 17. listopadu 1989 jsme připravili přehled našich novějších i starších materiálů k tématům odkazujícím ke změnám roku 1989 a jejich významu pro československou a českou společnost. Můžete zde nalézt jak náměty aktivit ve výuce, tak jednotlivé prameny, které je možné použít podle Vašich vzdělávacích cílů. 

K dispozici je řada nových cvičení v aplikaci Historylab.cz: například Jakou budoucnost nabízeli?, K čemu jsou nám výročí?, Jak se měnil význam 17. listopadu?, Jak si připomínáme Listopad na Albertově? či Deset let po revoluci, Děkujeme odejděte!

Součástí naší Databáze normalizace je kapitola Pozdní normalizace, kde jsou k dispozici ukázky k tématu přestavby a protestů z let 1988 a 1989. Na našem anglickojazyčném vzdělávacím portálu socialismrealised.eu je roku 1989 věnována celá tematická osa. Materiály jsou v českém jazyce a opatřeny anglickými titulky. Řadu historických pramenů lze také najít na zvláštním webu Ústavu pro studium totalitních režimů, věnovanému právě roku 1989. Ve spolupráci s Českou televizí vznikla sada lekcí k portálu TOTO100LETÍ, přičemž jedna z nich je věnována významu státních svátků pro českou společnost.

Albertov 6, Peter Oriešek 2006