Jak se žilo za komunismu v Československu?

Takovou otázku kladou nejenom děti a později narození svým rodičům pamětníkům, ale často též zahraniční návštěvníci, kteří by chtěli nedávné etapě českých dějin rozumět o něco hlouběji a jinak než na základě výčtu historických dat. Zprostředkovat takovou zkušenost se pokouší aplikace z dílny oddělení vzdělávání ÚSTRu Socialism Realised. Představuje aplikaci, která zpřístupňuje zahraničním zájemcům pohled insidera českých dějin a provází zájemce dějinami komunistického Československa z hlediska žité zkušenosti. Důraz přitom klade na komplexnost a multiperspektivitu, tedy nenabízí jeden závazný výklad dějin, ale skrze obrazový, filmový a zvukový materiál předkládá různé perspektivy a seznamuje s životem v Československu.

Za použití programové aplikace Socialism Ralised pořádalo oddělení vzdělávání ÚSTRu v měsíci červnu hned několik výukových programů pro zahraniční hosty. Studenti Lincoln University, East Carolina University, Harvard University, frekventanti letních škol či polští učitelé absolvovali vzdělávací cyklus složený ze semináře, přednášky a procházky Prahou a namísto pasivního poslechu se seznamovali s historickými událostmi českých dějin pomocí vlastní práce s prameny. Vzdělávací program byl z největší části zaměřen na události roku 1968. Tyto události mohli frekventanti nahlížet například pohledem fotoaparátu občana bránícího se okupaci, interpretovat poslechem dobového radiového záznamu vyzývajícího občany ke klidu, zakoušet perspektivou politických činitelů konfrontovaných s událostmi pražského jara či vnímat očima dětí na vsi o prázdninách. Za pomoci aplikace mohli návštěvníci různé perspektivy významných okamžiků roku 1968 zažít přímo v terénu. Vlastní aplikace Socialism Realised nabízí potom širší paletu témat, mezi nimiž může zájemce volit. Zmiňme například jiné významné mezníky českých dějin: kolektivizaci zemědělství, politické procesy, pražské jaro, sametovou revoluci, které lze nahlížet různými způsoby angažovaného insidera/aktéra: perspektivou ideologie, každodenního života či paměti. Na základě takto volené metody poznávání dějin pak lze mnohem lépe rozumět například tomu, proč ve vzpomínkách pamětníků na období normalizace přetrvává vedle úzkosti také nostalgie a lítost. Socialism Realised si můžete vyzkoušet na https://www.socialismrealised.eu/.