Nová vzdělávací aplikace přibližuje formy antisemitismu v komunistickém Československu

Různé formy zejména komunistické antisemitské státní politiky ilustruje nová internetová aplikace pro školy, kterou zveřejnil Ústav pro studium totalitních režimů na svém vzdělávacím webovém portálu dejepis21.cz. Aplikace s názvem Antisemitismus 1945–1989. Státní politika proti Židům v Československu má upozornit na fakt, že téma antisemitismu nezmizelo s koncem druhé světové války, naopak představovalo jakýsi spodní proud nejen komunistické propagandy.

 Vzdělávací aplikace mapuje proměny antisemitismu v průběhu několika desetiletí. Žáci pracují s karikaturami, politickými projevy, ukázkami z dobové novinové i televizní publicistiky, ale i s různými definicemi antisemitismu. Všechny materiály jsou opatřeny historickým komentářem a metodickými poznámkami, které usnadňují jejich využití ve vyučování. “Žáci se učí nejen analyzovat historické zdroje, ale zároveň rozvíjejí svou schopnost kritického čtení médií, a tím zvyšují svou mediální gramotnost a odolnost vůči mediální manipulaci. V éře fake news jde o mimořádně potřebné dovednosti,” podotýká vedoucí autorského týmu Jaroslav Pinkas z oddělení vzdělávání ÚSTR.

 Aplikace ukazuje, jak komunistická propaganda rozvíjí obraz “Žida-kapitalisty” a později konstruuje obraz “rasistického Izraele”, což jsou figury, které nejen v určitých částech české společnosti dodnes rezonují. Historik Michal Frankl, který aplikaci recenzoval, k tomu říká: “V textech se na několika místech zdůrazňuje, že kritika Izraele je na rozdíl od antisemitismu přípustná, a autoři to také nezřídka potvrzují vlastními kritickými tvrzeními. Ačkoli to zasvěceným již často zní jako klišé, jde o velmi důležité sdělení. Zdůraznil bych zde ještě, že použití jazyka antisemitismu ve skutečnosti případnou kritiku Izraele oslabuje a znemožňuje diskusi. Antisemitismus jistě není hlavním zdrojem izraelsko-palestinského konfliktu, ale přispívá k jeho radikalizaci a k obtížnosti dialogu.”

 Vzdělávací aplikace je flexibilní, učitelé ji mohou využít jako celek v rámci seminářů, nebo v rozpětí několika výukových hodin pracovat jen s konkrétními metodikami. Každý z více než 50 učebních materiálů může i samostatně zpestřit hodiny dějepisu, mediální výchovy, občanské výchovy či základů společenských věd

Aplikace poslouží také jako pomůcka k práci s tématem blízkovýchodního konfliktu z československé perspektivy.

 

Antisemitismus 1945–1989. Státní politika proti Židům v Československu

http://antisemitismus4589.dejepis21.cz/

ISBN: 978 – 80-87912 – 43-0

 

Kontakt pro média:

Jaroslav Pinkas, historik a didaktik ÚSTR, email: jaroslav.pinkas@ustrcr.cz, tel: 725108537