Semináře pro učitele ÚSTR v roce 2016

Pod položkou Semináře naleznete seznam seminářů, jež pořádá oddělení vzdělávání ÚSTR v první polovině tohoto roku.

Semináře a dílny

Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3, další informace http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare

  • 4. března, 9 – 15 hod., Historická dílna: Pamětník ve výuce
  • 18. března, 9.30 – 14.30 hod., Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů
  • 8. dubna, 9 – 15 hod., Národní identity ve škole
  • 13. května, 9 – 15 hod., Komiks pod lavicí?

Přihlásit se na semináře