Sdílíme a diskutujeme

Diskuze, výměna zkušeností a názorů. Možnost sdílet didaktické materiály a náměty.

Tato část webu by měla sloužit pro reflexi nejen materiálů na tomto webu, ale i dalších témat, jež jsou spojená s výukou moderní historie. Rádi bychom zde nabídli prostor pro Vaši participaci, s nápady a podněty nás kontaktujte na adrese infod21@ustrcr.cz.

Vzdělávací instituce a projekty

Zkušenosti učitelů

Blog

Výstavy

Soudobé dějiny v muzeu

Foto: Eliška Borovková