Soudobé dějiny v muzeu

Oddělení vzdělávání ÚSTR se věnuje reflexi i praxi prezentace a edukace soudobých dějin v muzeích. Vydali jsme knihu Muzeum v diskusi: Jak vystavujeme soudobé dějiny a publikaci Metodika edukace soudobých dějin v muzeu a podílíme se na přípravách památníků v bývalé věznici v Uherském Hradišti a v Rudé věži smrti ve Vykmanově. Na této stránce nabízíme některé z výstupů naší činnosti.

Texty a recenze

Václav Sixta: Chvála špinavosti: muzea a dějiny ve veřejném prostoru, In: Prezentace dějin v malých muzeích (e-kniha). Sborník ze semináře z Blatné 23. –24.9.2021, Kulturní Plantáž Blatná, Komise muzejních historiků AMG, 2022

Karolína Bukovská: Zahraniční památníky komunismu: historie a současnost

Jakub Jareš: The House of European History: In Search of a Common History and its Future

Jakub Jareš: Commemorating a Martyr: The Jan Palach Memorial in Všetaty

Jakub Jareš: Soudobé dějiny v místních muzeích. Historie – Otázky – Problémy, 2018, roč. 10, č. 1

Václav Sixta (rec.):  Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulze Wessel (eds.), Paměť – expozice – ukládání, Praha 2017. Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2020

Václav Sixta: Paměť národa pod Stalinem, Dějiny a současnost 2018/9

Václav Sixta: Výstava Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen, Paměť a dějiny 2018/4

Václav Sixta: Filmové kontroverze v muzeu, Paměť a dějiny 2018/1


Prezentace a přednášky

Seminář prezentace dějin v malých muzeích, Blatná, 23. –24.9.2021

Jakub Jareš: Soudobé dějiny v místních muzeích

 Václav Sixta: Dějiny ve veřejném prostoru

Fórum Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti – diskuzní panel V centru pozornosti muzea

Fórum Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti – panel Muzea v pohybu