Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Stáhněte si Metodiku edukace soudobých dějin v muzeu, kterou můžete využít při tvorbě vzdělávacích programů v muzeích a dalších paměťových institucích.

Metodika je určena všem, kteří plánují, připravují a vedou vzdělávací programy v muzeích.

Může být také inspirativní pro učitelky a učitele navštěvující muzea se svými třídami. Publikace nabízí stručný souhrn současné didaktiky soudobých dějin a nastiňuje současný stav vystavování soudobých dějin v muzeích. Kromě toho se věnuje několika specifickým tématům, jako je práce s emocemi či zapojení pamětnických svědectví do vzdělávacích programů. Těžištěm metodiky je však její praktická část, která nabízí desítku vzdělávacích situací: tedy situací, jež lze vytvářet v rámci vzdělávacích programů a které podporují účastnice a účastníky v práci s historickými prameny a rozvoji historického myšlení. Ke každé z těchto situací je připojen příklad z praxe a návrh postupu, jak takový program může vypadat. Metodika je připravena k tomu, aby si ji čtenářky a čtenáři přivlastňovali a přizpůsobovali podmínkám, v nichž pracují. Věříme, že na jejím základě může každý rozvíjet vlastní pedagogický styl.

Metodika vznikla ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně.

Autorský tým metodiky:
Editoři: Tomáš Drobný, Václav Sixta
Autorství textů: Tereza Arndt, Tomáš Drobný, Jakub Jareš, Čeněk Pýcha, Václav Sixta

Obsah

Soudobé dějiny – muzea – vzdělávání 
Didaktika soudobých dějin
Vzdělávací situace
„Provokující“ exponáty
Práce se soubory pramenů 
Čtení expozice
Muzejní kufřík
Procházka
Není projekt jako projekt
Proměny zobrazování
Zde bude muzeum
Zaniklé expozice
Zloděj v muzeu
Digitalizované historické prameny a jejich vyhledávání
Orientační seznam literatury

metodika-edukace-soudobych-dejin