Spolupracovali jsme na vzniku badatelské učebnice soudobých dějin

Badatelskou metodu výuky nedávných dějin nabízí žákům a žákyním 9. tříd nová učebnice Soudobé dějiny, která tematicky obsáhne období od konce 1. světové války do současnosti.

V čem je badatelská učebnice unikátní? „Nechceme po dětech, aby se nadále jen nazpaměť učily data významných událostí. Chceme, aby místo toho pochopily příčiny vzniku historických milníků. Budou si proto porovnávat podklady z různých zdrojů, ověřovat si je a diskutovat o nich,“ vysvětluje jeden ze spoluautorů učebnice Jaroslav Pinkas z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. „Chceme v dětech vyvolávat otázky. A na tyto otázky si budou samy hledat odpovědi, proto novou metodu nazýváme badatelskou,“ dodává Pinkas.

Učebnice vznikla na základě intenzivní několikaleté spolupráce Ústavu pro studium totalitních režimů, Nakladatelství Fraus a desítek konzultantek a konzultantů z oborů humanitních a sociálních věd i z oblasti praktické výuky.

Součástí učebnice i doprovodného pracovního sešitu jsou dobové fotografie, reprodukce uměleckých děl nebo archivní dokumenty. Jednotlivé kapitoly pracují i s ukázkami filmů z portálu Dějepis v 21. století, který připravuje Oddělení vzdělávání ÚSTR. Všechny tyto prvky neslouží k pouhé ilustraci textu, ale jsou určeny k analýze. Učebnice navíc nabízí propojení se cvičeními v digitální dílně pro práci s historickými prameny HistoryLab.

Učebnice Soudobé dějiny je prvním dílem v badatelské řadě dějepisu Nakladatelství Fraus. Více informací k učebnici a celé koncepci badatelské řady dějepisu naleznete na badatelskydejepis.fraus.cz

Učebnice byla v soutěži o nejlepší výukové materiály BELMA (Best European Learning Materials Awards) vyhlášena druhou nejlepší evropskou učebnicí roku

Ukázky z kapitol učebnice:

ucebnice-dvojstrana-1

ucebnice-dvojstrana-2

ucebnice-dvojstrana-3