Proběhl seminář "Jak učit o historii na odborných školách?"

V pátek 5. února 2016 proběhl v Ústavu pro studium totalitních režimů seminář pro učitele, kteří vyučují dějepis a společenskovědní předměty na středních odborných školách a učilištích. Seminář „Jak učit o historii na SOŠ a SOU?“ byl zároveň závěrečným setkáním k projektu, v jehož rámci učitelé pilotovali metodiky určené právě studentům SOŠ a SOU.

V roce 2015 soustředilo Oddělení vzdělávání svou pozornost na výuku dějin na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Na těchto školách je dějepis často podceňovaným předmětem a studenti těžko hledají motivaci ke studiu. Potenciál, který v sobě ukrývá výuka o minulosti pro další rozvoj studentů (např. prohloubení analytických schopností nebo utužení občanských postojů), pak zůstává nevyužit. Proto vznikla pracovní skupina dvaceti pedagogů a pedagožek z odborných škol, jež si vytyčila za úkol se na tuto problematiku zaměřit a navrhnout způsoby, jak výuku historie na těchto typech škol pojmout.

Lektoři oddělení připravili pro učitele několik námětů na modelové hodiny. Náměty spojovala aktivní práce studentů v hodinách. Metodika těchto hodin spočívala ve využití různých médií, jako jsou videoukázky, komiks a různé další prameny, ve výuce. Projektoví učitelé pak pilotovali náměty na svých školách. Během podzimu proběhlo 14 pilotáží ve 24 třídách a zapojeno bylo více než 570 studentů. Zároveň měli učitelé na svých školách organizovat semináře pro kantory z jiných odborných škol. Celkem se jich za lektorského vedení pracovníků Oddělení vzdělávání uskutečnilo 8 a zúčastnilo se jich 70 učitelů. Střední odborné školy a učiliště mají malou hodinovou dotaci dějepisu, a tudíž je zde více kladen důraz na mezipředmětovou spolupráci. Náměty tedy nebyly pilotovány pouze v hodinách dějepisu, ale i v hodinách základů společenských věd a českého jazyka.

Páteční seminář byl závěrečným a shrnujícím setkáním učitelů, kteří se aktivně podíleli na pilotáži připravených námětů. Několik učitelů prezentovalo své zkušenosti z výuky, modelové hodiny měly u učitelů i žáků kladné odezvy. Dalšími tématy semináře byly mezipředmětová spolupráce, hodnocení a motivace žáků k plnění netradičních úkolů či prezentace možností, jak využít vzdělávací web dejepis21.cz.

Výstupem celého projektu bude kromě námětů odzkoušených ve školní praxi zejména souhrnné metodické doporučení pro výuku historie na SOŠ a SOU, které nyní prochází posledním kolem připomínek celé pracovní skupiny. Na webu pak budete moci najít články a reportáže pilotních učitelů, náměty na modelové hodiny a samozřejmě metodické doporučení.