Tektonika paměti

Výstava potvrzuje, že umění a současné teoretické uvažování o paměti se v mnohém prolínají. Kurátorky inspirovala práce kulturního teoretika Andrease Huyssena, především jeho koncept “palimpsestu”. Společenská paměť se v jeho pojetí skládá z mnoha prolínajících se vrstev, které nesou různé významy. Umění je pak jednou ze složek, kde lze tuto neukotvenost a nejednoznačnost historie vystopovat.

Samotná architektura výstavy odkazuje na palimpsest, návštěvník se vnořuje do vrstev paměti jednotlivých umělců.

K výstavě připravil Dům umění města Brna také galerijní animace pro školy. V programu pro první a druhý stupeň ZŠ mohou žáci zkoumat téma vlastní paměti i paměti samotného Domu umění. Středoškoláci ve svém programu spojí osobní vzpomínky s uvažováním například o paměti národa.

Do vznikající myšlenkové mapy k tématu paměti mohou přispět všichni návštěvníci Tektoniky paměti až do poloviny května.

 

Výstava Tektonika paměti - pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění

Dům umění města Brna, 18. 3. - 17. 5. 2015

Více informací k výstavě naleznete zde.