Vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru

  • Termín: Od 08. 11. 2018 do 09. 11. 2018
  • Místo konání: Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1; Dominikánská 8, Místo vzdělání a kultury při kostele sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1

Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK a Filozofická fakulta UJEP pořádají ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 konferenci Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí.

Termín: 8. a 9. listopadu 2018

Místo konání: Dominikánská 8, Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze, Husova 8, Praha 1 – Staré Město a Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Setkání nabídne různé způsoby konferenčního jednání od diskuzních stolů pro nejširší veřejnost přes tematicky zaměřené semináře pro odborníky a pedagogy až po “mistrovské dílny” vedené zahraničními hosty. Fórum je otevřeno všem, kdo chtějí společně diskutovat o svých přístupech ke vzdělávání o minulosti, příležitostech, ale také problémech, které jejich úsilí provází.

Vítány jsou zejména příspěvky zaměřené na následující otázky:

Co, jak a proč si připomínáme?

Co je charakteristické pro kulturní paměť české společnosti ve vztahu k historickým výročím? Jsou historická výročí stabilizovanými místy paměti, nebo jsme svědky jejich proměny?

Kdo dnes tvoří dějiny?

Nakolik se dnes dějiny tvoří ve škole, nakolik jejich podobu ovlivňuje popkultura a marketing?

Můžeme se poučit z minulosti?

S jakými hodnotami spojujeme historická výročí? V čem jsou pro nás inspirativní historické osobnosti? Proč by měli historikové, pedagogové, tvůrci historických pořadů a projektů reflektovat průběh a výsledky své vzdělávací činnosti zaměřené na připomínání minulosti?

Vítáme zejména příspěvky založené na empirickém výzkumu, ale též teoretická pojednání s vyžitím příkladů. Každý příspěvek je třeba přihlásit nejméně k jedné z vyjmenovaných otázek (je možné zvolit i více pro příspěvek relevantních otázek). Vybrané příspěvky budou publikovány v roce 2019 ve zvláštním čísle recenzovaného neimpaktovaného časopisu Marginalia Historica.

Více informací a registrace na konferenci