Člověk a moc – politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva

Letos se v Liberci uskuteční již XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy a Slovensko-české vzťahy, tentokrát na téma Člověk a moc – politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva. Seminář pořádají Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků a pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec PhDr. Ivana Langra a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Ústavem politických vied SAV a Severočeským muzeem v Liberci.

Třídenní seminář proběhne 16. – 18. srpna 2017 v budově G (posluchárna G 315) Technické univerzity v Liberci (univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1).

Program a podrobné informace o dopravě a možnosti ubytování najdete na webu http://www.cesko-slovenske-vztahy.cz/ v záložce „Aktuální ročník“. Registrace probíhá přes formulář zde.