Umíme učit o válce?

Obrazy války a událostí s ní spjatých vzbuzují silné emoce napříč společnostmi, národy i historickými etapami. Od konce druhé světové války nás dělí přes 70 let, přesto v nás rozličné formy jejího zachycení vyvolávají vzpomínky a probouzejí myšlenky: o starých křivdách, destruktivní moci, způsobech prohry, možnostech vítězství… Tyto vzpomínky se netýkají jen jedné historické události, ale bytostně souvisí s naším přemýšlením o přítomnosti a jejím prožívání. Jak bychom vlastně měli válku pojednávat, jaký odkaz nám zanechala, jak je správné ji znázornit a minimalizovat její ničivé účinky? Umíme vlastně učit o válce a předávat dalším generacím “adekvátní” obraz války?

K diskusi nad těmito otázkami se sejdou zástupci několika vzdělávacích institucí, které odkaz druhé světové války uchovávají a tematizují. Institut Terezínské iniciativy, Muzeum romské kultury, Ústav pro studium totalitních režimů a další budou prezentovat způsob, jak druhou světovou válku pojednávají na svých seminářích/výstavách/ve výuce, a následně budou diskutovat nad formami pojednání války vhodnými pro současnost. Součástí diskuse kolem kulatého stolu bude prezentace nového vzdělávacího webu Obrazy války, který ÚSTR vytvořil ve spolupráci s těmito institucemi.