Válka na Ukrajině a škola

V úterý 8. března od 19 hodin zveme na online debatu Ukrajina – hybridní válka a škola, kterou pořádá DOX a kde za Ústav pro studium totalitních režimů vystoupí náš lektor Čeněk Pýcha. Záznam debaty můžete zhlédnout zde.

Není pochyb, že probíhající válka na Ukrajině přináší mnoho výzev do školního prostředí. Práce s různorodými emocemi a protichůdnými informacemi, občanská angažovanost a nutnost čelit nejistotě překryly plánovanou výuku a ovlivňují soustředění žáků. Ve středu 9. března proto otevřeme online Kabinet D21, kde bude možné sdílet své zkušenost z praxe, a debatovat o tom, jak aktuální situaci řeší na jiných školách. Kapacita aktuálního Kabinetu D21 je naplněna, ale brzy zveřejníme další termín.

paradox