„Archeologie jednoho mýtu" Božena Němcová

25. srpna 2016 od 18 hodin

Centrum současného umění DOX

Božena Němcová a její dílo měly a stále mají pevné místo v české národní kultuře. Generace čtenářů a čtenářek se setkávaly s Babičkou ve školních lavicích a reprodukovaly pohnutý příběh velké spisovatelky. Kanonické místo paměti tíhne k monumentu s ustáleným významem i formou. Též „naše paní Božena Němcová“ pomníkově zatuhla do konvencionalizovaných výkladů. Klade si dnes někdo otázky nad významem Babičky? Nabízí dnes někdo překvapivý obraz života slavné spisovatelky?

Vedle literárního díla se postupně dostala do popředí též korespondence Boženy Němcové. Můžeme ji číst jako rozsáhlý román v dopisech, který ukazuje osobní svět spisovatelky plný vášní i úzkostí. V poslední době vzniklo několik uměleckých reprezentací života a díla Boženy Němcové, které se programově pokusily proniknout pod povrch monumentu. Objevily se praskliny, jejichž prostřednictvím můžeme příběh Boženy Němcové nahlédnout jinak a zamyslet se nad jeho místem v kulturní paměti a veřejném prostoru.

Komponovaný večer nabídne několik archeologických sond do vzpomínání na Boženu Němcovou a její dílo. Koláž ukázek z filmů, dobových výkladů života a díla Boženy Němcové, učebnic, divadelních inscenací či komiksů o spisovatelce doplní diskuze s umělci, kteří se Němcové věnovali.

Hosté: Tvůrci komiksu Ve stínu šumavských hvozdů (2012) a divadelního představení Jako břitva (Němcová), Národní divadlo (2016).

Vstupné: 40,- Kč (Registrovaní účastníci letní školy mají vstup zdarma)

Večer se koná v rámci letní školy Druhé strany dějin