Spustili jsme projekt Socialism Realised

Ústav pro studium totalitních režimů spouští nové vzdělávací prostředí Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948 – 1989, jež má zprostředkovat českou zkušenost s komunismem zahraničnímu publiku. Využití Československého příkladu odhaluje specifika života v tzv. Východním bloku. Místo dlouhých textů, nabízí portál mnoho videoukázek a dalších primárních pramenů. Uživatelé mohou na dobu vlády komunistického režimu nahlížet z několika perspektiv a vybírat lze z 38 ukázek všeho druhu.

Téměř dva roky pracovalo Oddělení vzdělávání ÚSTRu na spuštění webových stránek, které umožňují uživateli nalézt a analyzovat multimediální obsah zaměřující se na dobu komunistických režimů v Evropě.

Vstoupit na portál