Cyklus Obrazy kněze

Platforma Dominikánská 8 a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají diskuzní cyklus Obrazy kněze.