Vydali jsme publikaci o vystavování soudobých dějin a výstavní katalog o Juliu Fučíkovi

Kniha Jakuba Jareše, Čeňka Pýchy a Václava Sixty Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi přináší vhled do současnosti i minulosti českých muzeí a do vystavování soudobých dějin. Obsahuje překlady zahraničních textů a přepisy diskuzí, které mohou inspirovat kurátory, historiky i návštěvníky muzejních expozic. Podívejte se na online prezentaci publikace nebo si přečtěte recenzi.

Na podzim 2020 se náš tým podílel na výstavě ReporTvář Julia Fučíka v Národním památníku na Vítkově. K výstavě vyšel stejnojmenný katalog, ve kterém najdete například text o vzniku a zániku fučíkovských míst paměti v letech 1945 až 1989 a poté až do současnosti; o dějinách čtení a mocenské monumentalizaci Fučíkovy osoby; vizuální podobě Julia Fučíka, hrající významnou roli v budování jeho kultu nebo sledování stopy tohoto kultu skrze sochařské realizace ve veřejném prostoru.