Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů

V pátek 18. března proběhl další z našich seminářů věnovaných novým technologiím, především počítačovým hrám. V úvodu jsme s Čeňkem Pýchou mluvili o proměnách kulturní situace mládeže, především o nástupu počítačových her, které se stávají jednou z dominantních forem zábavy (nejen) této věkové skupiny. Prezentovali jsme také některé příklady dobré praxe z USA, samozřejmě při vědomí odlišného kontextu tamních vzdělávacích systémů a tradic. Kolegové byli spíše skeptičtí, naše teze je příliš nepřesvědčila.

V druhé části semináře jsme se věnovali, i s Terezou Hannemann, českým simulacím. Odezva kolegů byla již příznivější, což přičítám tomu, že jsem mluvili konkrétněji, jak se ostatně objevilo i v evaluačních formulářích. Tereza představila simulaci “Evropa 2045”, která ilustrovala politické mechanismy Evropské unie a přibližovala žákům vyjednávací procesy. Simulace je stále volně přístupná a její prezentace byla přijata pozitivně. Největší ohlas měla simulace “Československo 3889”, která je pro učitele dostupná teprve necelý rok. Účastníci semináře dostali příležitost si simulaci sami zahrát a vyzkoušet si tak roli žáků setkávajících se s různými pohledy na minulost. Představili jsme i koncept tří modelových hodin využívajících kromě simulace i práci s filmovými materiály a fotografiemi.

Opět jsem si potvrdil, že učitelé nemají příliš rádi teorii a raději získávají přímé metodické podněty, které mohou okamžitě využít ve výuce (i když v tomto případě je to trochu složitější, protože je třeba simulace nainstalovat). Přesahy k širším tématům jsou podle nás ale potřebné, takže to raději říkáme dopředu - trocha teorie nikoho nezabije! Příště na Národních identitách.