Promýšlet dějepis v 21. století

V rámci naší aplikace pro práci s prameny Historylab.cz vznikla digitální publikace „Promýšlet dějepis v 21. století".

Úvodní kapitola Učebnice a historické vzdělávání pro 21. století předkládá teoretická východiska současného historického vzdělávání a přibližuje zahraniční historiografické a mediálně teoretické diskuze, které souvisejí s demokratizací historické a vizuální kultury a proměnou epistemologických rámců historické vědy a oborové didaktiky. Zahraniční inspirace se mohou stát východiskem dalšího uvažování o možnostech inovace výuky a učebnic dějepisu v České republice.

Následující části publikace jsou již věnovány samotné aplikaci Historylab.cz. Oddíl Aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz je návodem pro uživatele a přináší popis digitálního vzdělávacího prostředí a jeho funkcí. Závěrečná kapitola s názvem Průběh a výstupy testování aplikace HistoryLab.cz pak shrnuje metody a výstupy dvojího navazujícího testování aplikace na podzim 2016 a v období jaro/podzim 2017. Obojí testování zjišťovalo funkčnost cvičení po stráne technické, ale především ověřovalo platnost didaktických postupů v jednotlivých cvičeních a naplnitelnost stanovených vzdělávacích cílů.

Pevně doufáme, že aplikace najde své uplatnění také mimo školu a podpoří rozvoj oborově didaktického výzkumu, stejně jako další diskuze o proměně dějepisu v 21. století. 

Vstupit do elektronické publikace

HistoryLab