Podzimní semináře pro učitele

Ve dvou listopadových termínech se na Ústavu pro studium totalitních režimů uskuteční tradiční semináře pro učitele a učitelky dějepisu a dalších humanitních předmětů.

12.11. Proběhne první z řady seminářů, jež se zaměří na využití počítačových simulací - především na projekt Československo 1938-1989 (cs3889.cz)

20.11. Na semináři "Dějepis mezi historií a pamětí" se budeme zabývat napětím mezi školním dějepisem a živou historickou pamětí

Další informace a přihlášky naleznete na: http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare.