Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Vydali jsme publikaci Metodika edukace soudobých dějin v muzeu. Lze ji využít při tvorbě vzdělávacích programů v muzeích a dalších paměťových institucích, inspirativní může být také pro učitelky a učitele navštěvující muzea se svými třídami. Publikace nabízí stručný souhrn současné didaktiky soudobých dějin a nastiňuje stav vystavování soudobých dějin v muzeích. Nadto se věnuje několika specifickým tématům, jako je práce s emocemi či zapojení pamětnických svědectví do vzdělávacích programů. Těžištěm metodiky je ovšem praktická část, která nabízí desítku situací, jež lze vytvářet v rámci vzdělávacích programů a které podporují účastnice a účastníky v práci s historickými prameny a rozvoji historického myšlení. Ke každé z těchto situací je připojen příklad z praxe a návrh postupu, jak takový program může vypadat. Metodika vznikla ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně. V elektronické podobě je k dispozici zde. metodika-edukace