Cold War Conversations o Socialism Realised

Záměrem vzdělávacího projektu oddělení vzdělávání ÚSTR Socialism Realised je seznamovat zájemce s tím, jak vypadal život v komunistickém Československu. Obrací se převážně k mezinárodnímu publiku a namísto záplavy dat nabízí možnost nahlédnout život v Československu skrze perspektivy různě angažovaných aktérů. Důraz přitom klade na komplexitu a variabilitu československých zkušeností komunismu. Aplikace postupně proniká do zahraničních médií i na zahraniční vzdělávací portály, a získává si tak širší publikum. V dubnu 2018 vyšel článek informující o aplikaci na webu History Today, minulý týden potom aplikaci prezentovala spolupracovnice oddělení vzdělávání ÚSTRu a spolutvůrkyně projektu Lani Seelinger v podcastu internetových stránek Cold War Conversations.

Cold War Conversations představuje zajímavý projekt britských novinářů Iana Sanderse a Shanea Whaleyho, kteří formou rozhovorů s odborníky nebo přímo s aktéry období 1947 - 1991 pojednávají téma studené války a přemýšlejí o tomto období v mezinárodních souvislostech. Jejich zájmem jsou vedle velkých historických událostí především zkušenosti malých lidí, aktérů studené války na obou stranách železné opony. Socialism Realised proto představuje dokonale kompatibilní médium, která s projektem Cold War Conversation sdílí stejný cíl. Rozhovor s Lani Seelinger se věnoval aplikaci především z hlediska jejího tématu, každodenního života v komunistickém Československu, konkrétněji se pak zaměřoval na pražské jaro a události roku 1968. Lani Seelinger hovořila o různých souvislostech roku 1968 v Československu, o perspektivách a zkušenostech aktérů pražského jara, o podobě československého komunismu a příjezdu sovětských tanků. Záznam rozhovoru je možné nalézt na zde.