Muzea v diskuzi: Národ v muzeu

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů pořádá v úterý 26. září 2017 od 16 hodin rozpravu Muzea v diskuzi: Národ v muzeu. 

V řadě zemí se již delší dobu vede debata o roli národních muzeí v 21. století. Výchozí otázka, zda po všech sociálních, politických a migračních změnách mohou zůstat bez zásadní proměny, přitom zůstává spíše otázkou řečnickou. Jde především o to, jakou společenskou roli dnes mají národní muzea plnit, jak rozumět jejich „národnosti“, kterou nesou ve svém názvu, a jaké další identity mají podporovat a rozvíjet?

Je zřejmé, že v běžném muzejním provozu není na takové otázky příliš času. Plánované setkání muzejníků, historiků a dalších odborníků si klade za cíl vytvořit pro reflexi instituce „národního muzea“ prostor. Přepsaný a autorizovaný záznam diskuse bude publikován.