V centru pozornosti: sídliště Jižní Město

25. 4. 2019

17:15 sraz nad schody ze stanice metra Opatov (17:30 odchází komentovaná procházka do knihovny)

18:10 Městská knihovna Praha - pobočka Opatov, Opatovská 1754/14 Praha 11, https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/opatov/

  

Jižní Město je jedním z největších a také nejzajímavějších sídlišť v Praze. Jeho obraz jako katastrofického staveniště z filmu Panelstory (1979) ovlivnil chápání sídlišť na dlouhé roky dopředu. To je však jen jeden z možných pohledů na sídliště. Zveme vás na procházku a přednášku o jeho architektuře a minulosti s kunsthistoričkou Michaelou Janečkovou a historikem Michalem Kurzem. Komentovanou procházku začneme na stanici metra Opatov a přímo v terénu si ukážeme, jaké historické dědictví může představovat sídlištní výstavba. Na procházku pak naváže přednáška Michaely Janečkové o vývoji sídliště a závěrečná diskuse. Jak spolu souvisí výstavba metra a sídliště Jižní Město? A jak minulost může ovlivňovat současnost a budoucnost života na sídlišti?

 

Hosté:

Michal Kurz (Filozofická fakulta UK)

Michaela Jehlíková Janečková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová/Paneláci.cz.)

 

Moderuje:

Václav Sixta (Dějepis pro 21. století, ÚSTR)