Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

Do konce května probíhá zapojování učitelů do projektu MŠMT Dějepis +, jehož cílem je posílit dovednosti učitelů vyučovat dějepis badatelským způsobem. Učitelé si vyzkouší jednou za měsíc inovativní lekci zaměřenou na 20. století a v rámci malých pracovních skupin ji důkladně zreflektují. Jádrem lekcí je práce s HistoryLabem a badatelsky pojaté kapitoly z chystané učebnice, včetně návodů jak tuto práci představit a hodnotit. V případě zájmu o zapojení do projektu se registrujte zde, pro dotazy kontaktujte Petra Sedláka na e-mailu petr.sedlak@ustrcr.cz.

Program realizuje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) a podílíme se na něm s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). Do programu jsou zapojeni metodici, garanti a učitelé využívající metodiky a materiály v souladu s koncepcí historické gramotnosti.