Muzeum dělnického hnutí v 21. století

Doplnili jsme na web informace o výstavě Reportvář Julia Fučíka, na které jsme se loni podíleli v rámci společného projektu Národního muzea a Ústavu pro studium totalitních režimů, nazvaného Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Smyslem projektu je prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti. Nový samostatný web projektu je k dispozici zde: https://www.mdh21.cz/.