Živá součást paměti. Muzea a památníky komunismu v současné Evropě

Další text ze série Vystavování minulosti vyšel v říjnovém vydání časopisu Dějiny a současnost. Autorka Karolína Bukovská přináší srovnání evropských míst komunistické paměti, konkrétně se zaměřila na čtyři instituce: německé Vzdělávací centrum Keibelstraße, online průvodce po chorvatském ostrově Goli – bývalém internačním táboře a věznici Goli Otok, estonské muzeum Vabamu a jeho novou expozici Svoboda bez hranic a ruské Muzeum historie gulagu. Všechny spojuje důraz na edukaci a osvětu. V této souvislosti Bukovská cituje čtyři základy dobré praxe vzdělávacích projektů věnovaných východoněmeckému komunistickému režimu: „transparentnost, kontextualizace, multiperspektivita a věcnost. Instituce by měly jasně definovat svůj cíl, představit předmět svého zájmu v historických souvislostech, zohlednit více úhlů pohledu a neměly by se opírat o záměrné vzbuzování emocí.“ Inspirací při budování muzeí a památníků komunismu u nás by se mohla stát nejen vybraná čtveřice evropských míst komunistické paměti, ale inspirativní mohou být i tyto základní principy.

goli-hr