Veletrh Svět knihy (23.-26. 9. 2021)

svet_knihy_2021

Ve dnech 23.-26. září se Dějepis v 21. století zúčastní spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha. Náš stánek P308 najdete v pravém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti v Holešovicích. Kromě nabídky publikací a výukových materiálů na stánku chystáme také doprovodný program:

Pátek 24. září od 17 hodin, Profesní fórum, představení knihy Jak vzpomínáme na normalizaci

Období tzv. normalizace je stále živou historií. V knize Jaroslava Pinkase „Jak vzpomínáme na normalizaci“ najdeme typologii vzpomínání na základě analýzy diváckých hodnocení populárních filmů a zamyšlení nad tím, jak o tématu učit ve škole.

Pátek 24. září od 18.30, stánek ÚSTR P308, vernisáž výstavy Dějepisné sešity

Vernisáž výstavy o Josefu Toufarovi a Juliu Fučíkovi. Dějepisné sešity propojují komiks s dobovými prameny. Nabízí silné příběhy, jež vzbuzují otázky. Divák je v roli detektiva, s pomocí pramenů pátrá po stopách minulosti.

Sobota 25. září od 16 hodin, Profesní fórum, představení knižní edice Dějiny v diskusi: netradiční edice o nedávné historii

Jak představit dějiny čtivě a zároveň podle aktuálního stavu poznání? Setkání s autory edice Dějiny v diskuzi, jenž ukazuje minulost z různých úhlů pohledu a jako otevřený prostor pro různé přístupy. Přestože se knihy z edice Dějiny v diskuzi zabývají odlišnými tématy (Třetí odboj, Normalizace, Soudobé dějiny v muzeích) mají společnou snahu oslovit širší publikum a představit svá témata ve vztahu k současnosti a jako příběhy s otevřeným koncem. Zveme na diskusi o tom, jak propojovat odbornou a veřejnou debatu.
Moderátorka diskuze: Kristina Andělová  (ÚSD AV ČR/FF  UK)
Editoři knih:
Normalizace: Jan Mervart (Normalizace), Jakub Jareš (Muzeum v diskuzi), Třetí odboj (Jaroslav Pinkas)

Těšíme se na viděnou na Světě knihy!