Zveme na online prezentaci knihy Třetí odboj v didaktické perspektivě

Protikomunistická rezistence v 50. letech 20. století je fenomén, který se týká nejen minulosti, ale i současnosti. Na jedné straně je historický výzkum stále v počátcích, na straně druhé je pojem “třetí odboj” opředen řadou mýtů a průběžně je předmětem konfliktů ve veřejném prostoru. Pozice školy je v těchto sporech obzvláště obtížná, protože musí zvládat oba tyto nároky: podporovat kritické tázání žáků a studentů a zároveň je orientovat k hodnotovému rámci, jehož součástí je respekt vůči boji s totalitou. Vydání knihy Třetí odboj v didaktické perspektivě je příležitostí přemýšlet o třetím odboji a o jeho dobové i současné roli.

Online prezentace se uskuteční v úterý 24. listopadu od 16 hodin na YouTube kanále ÚSTR.

V diskuzi o protikomunistickém odboji vystoupí Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Klára Pinerová, Jaroslav Pinkas a Vojtěch Ripka z Ústavu pro studium totalitních režimů.