Pražské jaro a srpen 1968

 icona-prgue-spring-invasion

 

Metodika pro učitele

Anotace

Žáci se seznamují s atmosférou pražského jara a srpnové okupace roku 1968. Analyzují historické prameny a vyzkouší si techniku vytváření myšlenkových map. Myšlenkové mapy podporují rozvoj žákovské tvořivosti, žáci se při jejich vytváření učí a zároveň odreagují. Hodnocení probíhá formou vrstevnického hodnocení. Pracujeme s filmovými ukázkami z aplikací Toto100letí ve školeSocialism Realised

Vzdělávací cíl

Žáci se seznamují s historickou perspektivou prožívání událostí roku 1968, využívají filmové ukázky k vytváření myšlenkových map. Osvojují si postupy vrstevnického hodnocení.

Badatelská otázka 

Jak různě prožívali lidé v Československu rok 1968?

Časová náročnost lekce

45-90 minut (závisí na počtu ukázek, které učitel žákům zadá ke zpracování)

Jak budeme postupovat

Pokud žáci nemají s tvorbou myšlenkových map zkušenost, mohou jim učitelé doporučit některý z krátkých videonávodů, například zde, případně psaný komentář s ukázkami, k dispozici například zde. Ve svém pracovní listu mají i názorný příklad zachycení vztahů a úrovní v myšlenkových mapách. Žáci si prohlédnou vybrané ukázky, vytvářejí své myšlenkové mapy na papír podle zadání, ve kterém jsou některé pojmy určeny. Své výstupy přefotí a pošlou učiteli (popř. nahrají na Google disk). Učitel určí, kteří spolužáci si vzájemně vymění své myšlenkové mapy pro účely vrstevnického hodnocení. Žáci porovnávají své myšlenkové mapy s výstupy vybraných spolužáků a v krátkém textu nebo slovním komentáři shrnou své hodnocení. Učitel by měl zvážit, kolik ukázek žákům pro práci zadá - množství se bude odvíjet od jejich individuálních schopností a zkušeností s touto formou práce. V časové dotaci jedné vyučovací hodiny (45 minut) je přibližně možné vytvořit jednu kvalitní myšlenkovou mapu a ohodnotit práci spolužáka. 

Materiály

Mlékař, ne agent (Spřízněni volbou, r. Karel Vachek, 1968)
https://www.socialismrealised.eu/catalogue/milkman-not-agent/

Vyjednávání (Československý filmový týdeník, č. 32, 1968)
https://www.socialismrealised.eu/catalogue/negotiations/

Vpád vojsk Varšavské smlouvy (Československý filmový týdeník, č. 35, 26. srpen - 1. září 1968)
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/detail/v-4-18

Hodnocení

Aktivita usnadňuje učiteli hodnocení tím, že si žáci své myšlenkové mapy hodnotí navzájem podle zadaných kritérií. Tvorba myšlenkových map vyžaduje u různých žáků různou časovou náročnost. Některé mapy jsou graficky propracované, některé nikoliv - obě přitom mohou být věcně správné. Pro hodnocení doporučujeme klást důraz více na schopnost žáků vytvářet smysluplné vztahy mezi pojmy, které odráží jejich schopnost analýzy filmových ukázek. Návrh kritérií pro celkové hodnocení, které spíše uděluje učitel, může vypadat třeba takto:

 

Rozdělení pojmů do různých úrovní

Množství pojmů

Úprava

Výborná práce

Myšlenková mapa obsahuje pojmy různých úrovní, mezi kterými jsou navíc správně naznačené další vztahy.

Myšlenková mapa obsahuje pojmy různých úrovní, je rozvětvená a detailní.

V myšlenkové mapě se dobře orientuje, myšlenková mapa obsahuje i symboly a ilustrace.

Průměrná práce 

Myšlenková mapa obsahuje správně pojmy první úrovně. 

Myšlenková mapa obsahuje několik dalších pojmů, které žáci vyčetli z ukázek.

V myšlenkové mapě se dobře orientuje.

Dostatečná práce

Myšlenková mapa obsahuje pojmy, mezi kterými jsou špatně zaznamenané vztahy. 

Myšlenková mapa obsahuje více méně pouze pojmy ze zadání.

Myšlenková mapa je nepřehledná, pojmy a čáry se navzájem překrývají, jsou přeškrtnuté apod.

Autor metodiky: Jaroslav Najbert (jaroslav.najbert@ustrcr.cz)

Pracovní list

Pracovní list - DOCX / 115 Kb