Historiana

Historiana je online vzdělávací multimediální prostředí založené na práci s historickými prameny. Kromě historických pramenů a vzdělávacích aktivit obsahuje také digitální nástroje pro tvorbu vzdělávacího obsahu. Podporuje získávání historických znalostí a rozvoj kritického myšlení, digitálních a občanských kompetencí.

Portál zastřešuje evropská asociace vzdělavatelů Euroclio. Od roku 2018 se Oddělení vzdělávání ÚSTR podílí na vývoji Historiany. Díky čtyřem kolekcím pramenů, které připravilo naše oddělení, mohou učitelé pracovat také v češtině

  • Kolekce Není reklama jako reklama přináší prameny vznikající s cílem působit na spotřebitele a ovlivnit jeho rozhodování v kontextu studené války. Zatímco v prostředí tržní ekonomiky, tj. západního bloku, je reklama primárním prostředkem k prodeji zboží nebo služeb, ve východním bloku byla reklama často formou jak ideologicky zdůvodnit správnost nastoupené cesty fungování společnosti.
  • Soubor pramenů Mlčení už bylo dost. Listopad a prosinec 1989 v Československu reflektuje nálady v československé společnosti v letech 19881989.Na jedné straně zachycuje snahu starých struktur uchovat si svou moc a postavení, na straně druhé představuje snahu opozice mobilizovat společnost, vyvíjet tlak na převzetí moci s cílem transformovat ji ve společnost občanskou.

  • Pohled zdola z davu směrem k vůdci a vedoucí straně představuje kolekce V jednotě je síla. Vybrané materiály reflektují dobu nástupu KSČ a postupného upevňování její vedoucí pozice, kdy část obyvatelstva vyhlížela ve svém budovatelského nadšení šťastné zítřky. 

  • Poslední sbírka, Perestrojka, se zaměřuje na reformní kroky v sovětském bloku očima Západu i Východu prostřednictvím fotografií, letáků a karikatur z let 1987–1991. 

Oddělení vzdělávání ÚSTR pravidelně organizuje semináře pro pedagogy, na nichž si mohou prakticky vyzkoušet sestavování vlastních lekcí z dostupných pramenů, dostávají zpětnou vazbu od lektorů, ale též sami poskytují své postřehy kolegům. Absolventi kurzů se tak stávají spolutvůrci obsahu Historiany. Odebírejte náš newsletter, ať nezmeškáte nové semináře. 

Nevíte si s aplikací rady? Chcete zanechat zpětnou vazbu na práci s aplikací? Kontaktujte Vojtěcha Ripku: vojtech.ripka@ustrcr.cz.