České století v hodině

Ve spolupráci s Českou televizí jsme pro vás připravili sadu pěti metodik k televiznímu cyklu České století. Navazujeme tak na sérii námětů, kterou k tomuto pořadu připravili kolegové z portálu Moderní dějiny.

Jednotlivé náměty využívají širokého spektra materiálů - ukázky z Českého století jsou v těchto cvičeních kombinovány s ukázkami z jiných filmových a televizních zdrojů, z archivních dokumentů, ze současných názorů historiků, vzpomínek pamětníků, karikatur, fotografií a komiksů. Každý námět má definované vzdělávací cíle, učitelé v něm najdou doporučený postup i komentář, který cíle i postupy vysvětluje. Jeho součástí jsou i pracovní listy pro žáky. Záleží pochopitelně na rozhodnutí jednotlivých vyučujících, do jaké míry budou chtít využít námět jako celek nebo jen jeho některé části.

Netřeba ani dodávat, že práce s filmovými materiály naplňuje vzdělávací cíle nejen v dějepise, ale i v mediální výchově. Žáci se učí kriticky “číst” mediální obsahy, konfrontovat zdroje. vyvozovat závěry a argumentovat na základě důkazů. To je dovednost, kterou ocení nejen ve škole, ale i v praktickém životě. Přejeme při práci s Českým stoletím všem učitelkám a učitelům úspěch a doufáme, že půjde o práci zajímavou a inspirativní.

Všechny materiály jsou dostupné na webu pořadu na stránkách České televize.

„Veliké bourání“ v hodině (1918)

První díl Českého století zachycuje Masarykovu cestu od nejasných plánů na nové politické uspořádání střední Evropy až ke vzniku Československé republiky.

„Den po Mnichovu“ v hodině (1938)

Druhý díl Českého století je věnován mnichovské krizi v roce 1938. Jeden z nejznámějších příběhů novodobých českých dějin je ovšem tentokrát vyprávěn z netradičního úhlu pohledu.

„Kulka pro Heydricha“ v hodině (1941)

Třetí díl Českého století popisuje složitou situaci československého exilu ve Velké Británii.

„Všechnu moc lidu Stalinovi“ v hodině (1948)

Čtvrtý díl Českého století nás vtahuje do únorové krize roku 1948, ve které se rozhodovalo o budoucím vývoji Československa.

„Zabíjení soudruha“ v hodině (1951)

Pátý díl Českého století zachycuje čistky v rámci komunistické strany na počátku 50. let.