Charta 77 - 2017

Čtyřicáté výročí zveřejnění textu Charty 77 vybízí k připomínání této iniciativy, jež v historickém kalendáři tvoří jeden z nejvýraznějších zápisů nejen v kapitole normalizační Československo, ale i v celém příběhu soudobých českých dějin.

Tento projekt si klade za cíl zasadit Chartu 77 do kontextu moderní výuky dějepisu. Využíváme přístupy tzv. konstruktivistické pedagogiky, vzdělávací efekt je založen na analýze filmových ukázek, fotografií a dokumentů. Dalším zájemcům o historii nabízíme nové možnosti, jak Chartu 77 a její odkaz promýšlet. Nejde nám o to vytvořit ucelený výklad Charty 77, ale chceme spíše naznačit, jak lze o Chartě 77 uvažovat v dnešní době.

Výběr materiálů je určen několika základními okruhy vybízejícími k diskuzi. Snažili jsme se témata vybrat tak, aby vyvolávala otázky, které mohou vzbudit zájem současných žáků a studentů. Materiály nepřinášejí na kladené otázky jednoznačné odpovědi, ale spíše vedou žáky k promýšlení problému z různých úhlů pohledu.

Obsah webu spojuje materiály pro učitele, jež jsou připravené do výuky (jsou opatřené modelovými otázkami a didaktickým komentářem), s formátem webové výstavy, která je určena veřejnosti a snaží se poukázat na některá témata, jež bývají ve spojitosti s Chartou 77 opomíjena. Představujeme zde například různé podoby disentu a disidentů, od fotografií vzniklých v disidentské komunitě přes oficiální režimní obrazy Václava Havla až po současnou filmovou tvorbu. Zdá se nám, že mezi materiály pro studenty základních a středních škol a obsahem pro veřejnost není třeba dělat tlustou dělicí čáru. Věříme, že i prameny připravené pro školní výuku mohou běžného návštěvníka obohatit.

Důležitou rolí tohoto projektu je také odkazovat na další materiály a zdroje (bibliografie). Články pak zdůrazňují reflexivní prvek projektu - v roce 2017 proběhlo mnoho akcí, jež připomínaly Chartu. Měli bychom tedy promýšlet i to, jakým způsobem fenomén Charty 77 ovlivňuje naše vzpomínání na minulý režim. V neposlední řadě bychom chtěli upozornit na ilustrace, které materiál funkčně doplňují, autory jsou studio Dipozitiv a Jindřich Janíček.


Disent

Tato kapitola je věnována disentu. Základní otázkou je zde tázání: Kdo je vlastně disident? Respektive jaké představy si s disentem spojujeme? Provádíme sondu do vývoje obrazu, jež si společnost okolo Charty 77 a disentu vytváří. Tato sonda do různých podob disentu ukazuje, jakou významnou roli hraje relativně nepočetná skupina disidentů pro dnešní společenskou identitu. Najdeme v množství obrazů nějakou jednotící charakteristiku disentu? Jaké hodnoty si společnost s jednotlivými typy zobrazení disidentů spojuje?


Reakce režimu

Další zajímavý problém představuje oficiální reakce režimu na Chartu 77. Zde navazujeme na materiály z předchozí kapitoly, které nabízejí oficiální obraz disentu, a soustředíme se především na kampaň proti Chartě, na tzv. Antichartu. Základní badatelské problémy tvoří tyto otázky: Jaké informace mohla mít tehdejší společnost o textu Charty? Jaký postoj umělci v Národním divadle zastávají? Proč vedení strany a státu zvolilo právě tuto formu reakce na dokument dovolávající se dodržování lidských práv? Odpovědi jdou za horizont problematiky Charty 77. Směřujeme k tématu symbolického významu připisovaného českou společností umělcům a intelektuálům.


Charta 77 ve fotografiích

V souvislosti s letošním výročím Charty 77 se do oběhu ve veřejném prostoru dostalo mnoho fotografií zobrazujících autory a signatáře Charty 77 a jejich život. I my jsme pro tento web vytvořili galerii. Zveme vás k vnímání fotografií, díky kterému nebudeme chápat fotografie jen jako ilustraci psaného textu či mluveného slova, ale umožní nám zamyslet se nad tím, o čem tyto obrazy vypovídají.

 


Články

Reflexe vzpomínání na Chartu 77 nejen v roce 2017.

Bibliografie

Výběr literatury, výstav a webových projektů.


 

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.