Charta 77 ve fotografiích

„Prohlížet si fotografie” je činnost, která vyžaduje nemalou míru sebereflexe. Pohled na fotografii, jež zachycuje muže v obleku diskutujícího v místnosti s rozsáhlou knihovnou, může vyvolat různé reakce. Někdo pozná na fotografii Jana Patočku a uplatní své znalosti k tomu, aby rozpoznal, že se jedná o debatu mezi Janem Patočkou, Arthurem Millerem a Ivanem Klímou v roce 1973, vyfotografovanou Oldřichem Škáchou. Jiný divák možná zná někoho z fotografovaných a vybaví se mu historka či příběh, který slyšel vyprávět. Naopak jiní nemusí na první pohled poznat Jana Patočku a zaujme je výrazný motiv knihovny a stolu a budou si všímat spíše prostředí a atmosféry, kterou fotografie zachycuje. Zaujmout také může profesionalita provedení fotografie a s tím spojená otázka autorství a kompozice obrazu.

Proč jsme vybrali právě tyto fotografie? Vybrali jsme tento soubor tak, aby umožňoval různorodé čtení obrazů disentu. Většina vybraných fotografií by se jistě dala využít jako neživý pomník zachycující významný okamžik dějin. Nicméně upřednostňujeme vnímání fotografií jakožto dokumentů o zobrazování každodennosti prostředí Charty 77, o fotografech, kteří toto sociální prostředí zachytili, a o tom, jak jsou tyto nebo jim podobné obrazy přítomné v současném veřejném prostoru.

Nabízíme možnost zaměřit pozornost na vybraná témata nebo otázky, jejichž perspektivou si lze galerii prohlížet:


Místa a příležitosti setkávání

Pokud si pozorně prohlížíme fotografie z okruhu Charty 77 (nejen v naší fotogalerii), zaujmou nás prostředí, v nichž fotografie vznikaly. Často se jedná o semináře, porady nebo kulturní akce (koncerty, bytové divadlo). Tyto fotografie na jednu stranu dokumentují formáty setkávání, které byly pro Chartu 77 podstatné a během nichž se určovala agenda celé platformy. Na druhou stranu prostřednictvím snímků z diskuzí a bytových seminářů vniká do veřejného prostoru poněkud jednolitý obraz o Chartě 77 jako o společenství intelektuálů, kteří neustále diskutují, případně vyjadřují své postoje prostřednictvím kulturních akcí. Při listování galerií bychom měli uvažovat i nad situacemi, jež fotografiemi zdokumentované nejsou - jako jsou například morální dilemata spojená s podpisem Charty 77, rodinné a další sociální vazby chartistů atp.


Rodina

Rodinné zázemí chartistů představuje klíčové téma naší fotogalerie. Z některých fotografií je patrné, že angažmá v Chartě 77 nebylo jen politickým nebo profesním aktem jednotlivců. Především represe a pronásledování chartistů se dotýkalo celých rodin. Dokladem vzájemné podpory chartistů nejsou jen fotografie ze společných akcí pro děti (oslava Mikuláše), ale také fotografie dětí posílané chartistům do vězení (Děti manželů Bendových).


Vzpomínání

Charta 77 je pevným bodem v současném vzpomínání české společnosti. Zařadili jsme proto do galerie také několik snímků z výstav věnovaných tématu Charty 77. Některé z fotografií tedy uvidíte podruhé, nicméně v kontextu, do jakého ho umístili kurátoři výstav. Svůj pohled můžete zaměřit právě na kontext, ve kterém se fotografie objevují, v jakých sousedstvích či kompozicích, nebo jaké instituce výstavy připravily a v jakých prostorách. Jaký příběh o Chartě 77 si česká společnost vypráví? Jaké aspekty činnosti chartistů jsou vyzvedávány? Srovnejte pohled do výstav s dokumentárními filmy na stejné téma. Anotace výstav naleznete v bibliografii.

Otázky, které lze fotografiím klást

  • Zaměřte se na prostředí, kde se děj odehrává. Jak byste ho pojmenovali?

  • Věnujte pozornost kompozici: vztahu světla a stínu, úhlu, ze kterého je situace zachycena. Vědí fotografovaní, že jsou fotografováni?

  • Setkali jste se již s některou z těchto fotografií? Kde to bylo? Proč myslíte, že byla vybrána?

  • Srovnejte dobové fotografie s televizními seriály, které se chartistům věnují (Vyprávěj, České století). Jakým způsobem jsou archivní fotografie citovány?

  • Srovnejte fotografie se svými rodinnými alby z této doby. V čem se soubor vašich rodinných fotografií od této galerie liší?