Železná opona v Československu

Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989.

Kdo byli lidé usmrcení při pokusu o přechod tzv. československé železné opony? Co je k přechodu hranic motivovalo? Měnila se podoba tohoto fenoménu v čase? Pokud ano, proč a jak? Kdo nese odpovědnost za usmrcené a co se s těmito viníky stalo? Na tyto a mnoho dalších otázek hledali odpovědi autoři projektu Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989.

Na hranicích Československa zahynulo v období komunistického režimu mezi lety 1948 a 1989 nejméně 266 lidí, kteří se na hranici zřejmě neocitli náhodou. Aplikace představuje výsledky projektu Dokumentace usmrcených na čs. hranici 1948–1989, který se osudy těchto lidí zabýval. Zájemcům o dějiny československého komunistického režimu nabízí interaktivní mapu zobrazující případy usmrcených na hranicích. Uživatelům umožňuje dle jejich volby sledovat území, období a způsob úmrtí či filtrovat osoby podle různých osobních charakteristik (věk, státní příslušnost, povolání aj.). Díky podrobnému zpracování jednotlivých incidentů lze volit vlastní pohledy a skládat vlastní příběh skupiny tragicky zesnulých.

zelezna-opona-mapa

Interaktivní mapu lze vhodně využít ve výuce ve spojení s dalšími materiály z projektu Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 19481989. V rámci projektu byly sledovány nejen konkrétní osudy lidí, kteří zahynuli při pokusu o překonání státní hranice, ale i obecné principy ostrahy hranice a fungování Pohraniční stráže. Na stránkách projektu naleznete krátkou studii, tedy základní úvod do problematiky, glosář s klíčovými hesly, biogramy 80 usmrcených osob doplněné o archivní materiály, mapové podklady ke zdokumentovaným incidentům a jiné. K doplnění výuky jsou vhodná i videa umístěná na našem webu v databázi Normalizace, která naleznete pod hesly Pohraniční stráž a Hranice. Žáci a studenti mohou pomocí mapy a archivních materiálů pátrat po osudech jednotlivých lidí, a rekonstruovat tak možné situace vzniklé při přechodu hranic.

Interaktivní mapu naleznete na webové stránce mapa.zelezna-opona.cz a další materiály na http://www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice.

Výběr videí z databáze Normalizace, jež se týkají státní hranice:

http://www.dejepis21.cz/ochrana-statnich-hranic

http://www.dejepis21.cz/zivot-ve-stinu-hranice

http://www.dejepis21.cz/vira-v-socialismus

http://www.dejepis21.cz/pohranici