Expedice Podyjí

Devět mlýnů a Podmolí: Náměty na badatelské aktivity pro žáky základních a středních škol

Školní výuka nemusí probíhat pouze ve školních lavicích. Učení ukotvené v konkrétním místě a čase pomáhá žákům lépe porozumět zkoumaným problémům, k jejichž řešení mohou využít zkušenosti z více předmětů. Navíc umožní učitelům, aby si společně s žáky vyzkoušeli nové role badatelů, kteří směřují za společným cílem.

Kniha Expedice Podyjí, nabízející náměty pro mezipředmětové badatelské aktivity, je určena pedagogům, didaktikům a zájemcům o regionální historii znojemského pohraničí. Je výstupem několikaleté spolupráce ÚSTR, Správy Národního parku Podyjí a pilotní znojemské Základní školy Pražská 98. Na příkladu historie a současnosti oblasti Devět mlýnů v Podyjí ukazuje, jak lze u žáků rozvíjet badatelské dovednosti, historické myšlení a schopnosti skupinové spolupráce. Úkoly motivují žáky k pátrání po osudu staveb a lidí, učí je kladení otázek a formulaci hypotéz. Aktivity jsou navrženy tak, aby žáci své poznání aktivně spoluvytvářeli a navazovali na dřívější zkušenosti. Tematicky se věnuje tématům dosud živým v regionální paměti - česko-německým vztahům, každodennosti hraničního pásma nebo vyrovnávání se s dědictvím tzv. železné opony.

Publikaci s pracovními listy k jednotlivým lokalitám si můžete stáhnout v elektronické podobě. Pedagogové si mohou tištěnou příručku zdarma objednat.

Objednat příručku

 

Celá příručka ke stažení

odkaz PDF / 8,325 Mb

 

Pracovní listy k jednotlivým lokalitám

1. lokalita – údolí Devět mlýnů

Pracovní list 1

2. lokalita – Papírna

Pracovní list 2

3. lokalita – hotel Gruber

Pracovní list 3

4. lokalita – bývalý Gruberův mlýn

5. lokalita – Lipinská cesta a železná opona

Pracovní list 4

6. lokalita – Lesní správa Podmolí

Proč zemřel Štefan Hroz?
Pracovní list 5.1

Mladí strážci hranic
Pracovní list 5.2

Život v pohraničí
Pracovní list 5.3

 

Všechny pracovní listy

Pracovní listy / 2,724 Mb

 

Kontakt na autory

Jaroslav Najbert
Ústav pro studium totalitních režimů
jaroslav.najbert@ustrcr.cz

Stanislav Palatka
Základní a mateřská škola Znojmo, Pražská 98
stanislav.palatka@zsprazska.cz

 

Kam dál

Další náměty do výuky soudobých dějin naleznete na portálu Oddělení vzdělávání ÚSTR Dějepis v 21. století, například výukové klipy věnované tématu ostrahy státní hranice před rokem 1989.

Příběh „vlaku svobody“ nabízí vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny HistoryLab.cz.

Interaktivní mapu usmrcených na československé hranici najdete na stránce dokumentačního projektu Ústavu pro studium totalitních režimů.

Náměty do vyučovacích hodin sestavených z videí, článků a dalších materiálů, které jsou spojeny s proměnami železné opony, najdete na webu České televize TOTO100 VE ŠKOLE.