Lekce pro distanční výuku

Aktuálně přidáváme na této stránce několik výukových jednotek připravených pro distanční výuku. Jde o lekce sestavené z řady našich pomůcek, které byly již vyzkoušeny ve školách. Upravili jsme je tak, aby je bylo možné využít bez větší přípravy učitelů či žáků k výuce na dálku.

Atentát na Heydricha

Padesátá léta

Železná opona

Pražské jaro a srpen 1968

Normalizace

Ikonické fotografie dějin

Filmové obrazy příslušníka SNB

 

Kromě námi vytvořených lekcí si můžete pro své žáky a studenty jednoduše připravit pracovní úkol, v němž využijete historické prameny dostupné na tomto webu k analýze a interpretaci v souladu s badatelskou výukou.

Jak vytvořit vlastní lekci?

Pro distanční výuku je z našich pomůcek nejlépe připravený HistoryLab - webová aplikace pro práci s prameny a k rozvoji historického myšlení žáků. Historylab umožňuje jednoduše sdílet výsledky žákovské práce a učiteli dává možnost poskytovat žákům zpětnou vazbu na jejich práci. Tento systém je k dispozici všem uživatelům zdarma a byl v posledních letech vyzkoušen na několika desítkách škol též jako prostředí pro plnění domácích úkolů. V případě technických dotazů ohledně aplikace HistoryLab nás kontaktujte na e-mailové adrese: helpdesk@historylab.cz

Webináře

Pro konzultace týkající se výuky soudobých dějin (mimo samotný HistoryLab - viz výše) nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: infoD21@ustrcr.cz. Metodologické texty, postery a další podklady jsou k dispozici v sekci Soudobé dějiny - teorie.

Aplikace Historylab je vyvíjena v rámci projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti“ č. TL01000046, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.