Padesátá léta. Jak lidé prožívali začátek komunistické diktatury?

Metodika pro učitele

Anotace

Padesátá léta. Politické procesy končí drakonickými tresty, čistky se nevyhýbají ani členům KSČ. Mezi lidmi houstne atmosféra strachu a nedůvěry, propaganda jim ovšem namlouvá, že boj vedený jejich jménem za lepší svět proti odpůrcům pokroku již přináší první hmatatelné plody: materiálně se mají mít lépe a společensky se povznést. Žáci v této lekci poznávají, jak rozdílně mohli vnímat situaci různí lidé. Informace pro své závěry získávají rozborem filmových ukázek z lekce Pluralita postojů vůči režimu v 50. letech 20. století a Socialism Realised

Vzdělávací cíl

Žáci se učí využívat obsah filmových ukázek, aby jej vysvětlili v historickém kontextu.

Badatelská otázka 

Jak různě prožívali lidé v Československu počáteční fázi komunistické diktatury na přelomu 40. a 50. let 20. století?

Časová náročnost lekce

30 minut (učitel může v navrženém pracovním listě redukovat nebo přidávat úkoly pro žáky)

Jak postupovat

Učitel upraví a nasdílí žákům pracovní list, ze kterého je zřejmý postup, který mají dodržet. 

Doporučujeme při úpravách dodržet jednotlivé kroky vycházejí ze zásad badatelské výuky.

Materiály

Závodní dovolená (Dovolená s Andělem, 1952, r. Bořivoj Zeman)

http://www.dejepis21.cz/pluralita-postoju-vuci-rezimu-v-50-letech-20-stoleti-videa-k-1-hodine#dovolena

Poslech zahraničního rozhlasu (Vracenky, 1990, r. Jan Schmidt)

http://www.dejepis21.cz/pluralita-postoju-vuci-rezimu-v-50-letech-20-stoleti-videa-k-2-hodine#poslech

Proces se Slánským (Vracenky, 1990, r. Jan Schmidt)

http://www.dejepis21.cz/pluralita-postoju-vuci-rezimu-v-50-letech-20-stoleti-videa-k-2-hodine#proces

Proslov prokurátora Josefa Urválka (1950. in: Svět ve filmu 21/1968 (KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s., 1968)

https://www.socialismrealised.eu/catalogue/accusations/

Hodnocení

Za dobrou odpověď žáka lze považovat, pokud vysvětlí prožitek 50. let na příkladu dvou skupin obyvatelstva.

Výborně odpoví žák v případě, pokud své vysvětlení podpoří konkrétním odkazem na filmové ukázky nebo jiné prameny.

Dostatečnou odpověď můžete od dobré odlišit tím, že žák neuvádí konkrétní příklady dvou skupin obyvatelstva (jak po něm vyžaduje zadání), ale jeho odpověď se alespoň vztahuje k tématu.

Nedostatečná odpověď nesplňuje žádné z výše uvedených kritérií.

Autor metodiky: Petr Sedlák (petr.sedlak@ustrcr.cz)

Pracovní list

Pracovní list - DOCX / 31 Kb