Jak vytvořit vlastní lekci?

Pro distanční výuku můžete využít stávající vzdělávací lekce (metodiky), včetně pracovních listů, nebo si na jejich základě připravit pro žáky své vlastní lekce. V tomto ohledu můžete využít všechny materiály na webu D21. V sekci „Soudobé dějiny online“ najdete sety pramenů opatřené metodickým komentářem a učebními úkoly, které stačí vhodně adaptovat pro současnou situaci. 

Pro adaptaci cvičení do pracovního listu pro žáky zvažte prosím tyto kroky:

  • Představte svoji lekci badatelskou otázkou
  • Upřesněte úkoly vedoucí k závěrečnému zodpovězení otázky
  • Vyberte si např. dva protichůdné prameny (text, video, foto)
  • Uveďte prameny do dobového kontextu
  • Rozepište kritéria pro zhodnocení závěrečných odpovědí žáků

Plakát „Jak vytvořit vlastní lekci?” na základě uvedených kroků naleznete ke stažení dole. 

Pro vyhodnocení cvičení zvažte prosím výběr formátu pro vypracování pracovního listu:

  • Sdílené dokumenty online (Dokumenty Google, Microsoft Teams etc.) - umožňují nasdílet originál, žáci pak odpovídají přímo do originálu
  • Formuláře (Formuláře Google, Microsoft Forms) - umožňují rozeslat pozvánku k vyplnění, žáci vyplňují odpovědi do dotazníku  
  • Offline dokument (MS WORD, OpenDocument - umožňují rozeslat originál listu, tzn. žáci vkládají vyplněné kopie do určené složky či odesílají e-mailem)

  cover-50-leta