Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku

Josef Toufar a tzv. "číhošťský zázrak" představují dodnes živé a aktuální společenské téma, které bylo zpracováno např. v opeře Národního divadla Toufar, úspěšné knize Miloše Doležala Jak bychom dnes zemřít měli, divadelním představení Zpráva o zázraku: Josef Toufar, proces blahořečení kněze, atd. Vzdělávací aplikace Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku se snaží tuto živou diskuzi o české minulosti přenést do škol.

 

Historie 1950 seznamuje žáky s příběhem kněze Josefa Toufara prostřednictvím dobových pramenů. Vzdělávací aplikace je pojata jako didaktická detektivka. Nenabízí jasné odpovědi, ale otevřené otázky: Kdo stál za pohybem kříže v číhošťském kostele? Kdo nese odpovědnost za tragickou Toufarovu smrt? Žáci pátrají po stopách minulosti a přijímají při tom herní role. Zkoumají prameny perspektivou novináře, politika, právníka či vyšetřovatele. Dějepisné vzdělávání není v případě Historie 1950 pojato jako jednosměrné předávání znalosti, ale jedná se o poznávací hru s prvky dramatizace. S pomocí pramenů a zvolených rolí si žáci utvářejí živou představu o historii a reflektují její význam pro současnost.

Vzdělávací aplikace je dostupná také on-line na webu D21: Historie 1950.