Třetí odboj v didaktické perspektivě

V roce 2011 přijal parlament ČR zákon o protikomunistickém odboji (262/2011 Sb. - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu). Třetí odboj se tak stal právní realitou. Ve školním prostředí (stejně jako ve vědeckém užívání historiografie) si ale s právním přístupem k dějinám nevystačíme. Hodnotové ukotvení odboje (které pokládáme za nezbytné) by nás nicméně nemělo zbavit návyku přistupovat k minulosti kriticky, bez předem připravených interpretačních schémat. Poznávání třetího odboje příliš nepomáhá jeho romantizování. Pokusy o romantizaci či naopak dehonestaci bychom neměli ignorovat, ale neměli bychom se nechat unést jejich emocionálním nábojem, aby nám neznemožnily kritickou práci. Tato kritická práce by měla obsahovat rozvahu o zdrojích rezistence a též o okolí rezistentního chování. Tím máme na mysli důkladnou, několikavrstevnatou kontextualizaci. Mezi tyto vrstvy nepatří jen velký kontext mezinárodní situace a komunistického režimu v Československu jako celku, ale též zasazení rezistence do osobního života odbojáře či studium dobové lokální situace.

Připravili jsme soubor materiálů, které se snaží ukázat třetí odboj jako relevantní vzdělávací téma. Z naší lektorské zkušenosti víme, že učitelé jej mohou pokládat za příliš konfliktní, příliš kontroverzní. Často si nejsou jisti svými postoji nebo jejich žáci pocházejí z rodin s různými zkušenostmi. Kontroverze k obrazu dějin, zvláště těch soudobých, ovšem nevyhnutelně patří. Spory se však zpravidla nevedou o samotné události, ale o jejich interpretaci, jejich reprezentaci, zařazení do kontextu. Shrnutí celého tématu najdou zájemci v článku Třetí odboj v didaktické perspektivě, který je k dispozici online.

Šest lekcí založených na čtyřech příbězích, které ilustrují rozmanité formy a podoby protikomunistické rezistence je doplněno úvodním námětem, který ilustruje široké spektrum postojů různých skupiny obyvatelstva vůči komunistickému režimu. Všechny modelové hodiny jsou založené na práci žáků s primárními prameny, zpravidla z provenience bezpečnostních složek, ale také s filmovými ukázkami, vzpomínkami a dalšími zdroji.