Dějepisné sešity

Dějepisné sešity si kladou za cíl propojovat atraktivní formu komiksu a práci s historickými prameny. Sešity jsou určeny především pro učitele a jejich třídy, věříme ale, že jejich čtení může být atraktivní pro každého.

Na dějepisných sešitech se podílel tým složený z historiků a didaktiků Ústavu pro studium totalitních režimů a výtvarnice Juliány Chomové. Celý sešit včetně ohlasů učitelů je dostupný online na webu. O tištěnou podobu pro školy lze požádat na adrese anna.macourkova@ustrcr.cz.

sesity.dejepis21.cz

toufarsm Fuksm

Dějepisný sešit: Toufar se skládá z komiksových obrazů, faksimile historických pramenů a schématické mapy. Na příběh faráře Josefa Toufara se i díky množství zachovaných pramenů lze dívat z mnoha úhlů pohledu. Komiksové obrazy mají pomoci čtenáři klást k příběhu Josefa Toufara otázky. Ty pak mají být zodpovězeny analýzou přiložených pramenů. Důležitou součástí práce s dějepisným sešitem je pátrání a diskuze, které se mohou odehrávat ve stylizované mapě. Pro učitele přikládáme i několik tipů, jak s dějepisným sešitem pracovat.

Dějepisný sešit: Fučík se skládá z komiksových obrazů, faksimile historických pramenů a časové osy. Prameny zprostředkovávají žákům nejenom osudy Julia Fučíka, ale také příběh jeho nejznámějšího díla, Reportáže, psané na oprátce, či hrdinského kultu, který kolem jeho osobnosti vznikl za minulého režimu. Komiks tak propojuje dějepis a literaturu a rozvíjí historickou a čtenářkou gramotnost.